متن ترانه یادم نی از حمید رحیمی متن ترانه یادم نی از حمید رحیمی

متن ترانه یادم نی از حمید رحیمی

حیف اون احساس قلبم تورو میخواست
تو صد روزه که رفتی ولی یادت همینجاست
کاش که صبر کنی پام من که خوبتو میخوام
بگو راستشو بدونم کسی اومده به جام
هی سرمو میزنم به دیوار
اونی که میخوامش منو نمیخواد
دلم روزایِ خوبمونو میخواد حیف
یجوری میرم که نفهمی
فکر میکردی که دوره برم آدم نی
از این به بعد دیگه تورو یادم نی حیف
تمومش میکنم همهچیش با خودم اینو یادت نره درگیر توام
هر کی میبینه منو میگه این دیوونه رو یه روز میگی بمون یه روز میگی برو
هی سرمو میزنم به دیوار
اونی که میخوامش منو نمیخواد حیف
دلم روزایِ خوبمونو میخواد
حیف یجوری میرم که نفهمی
فکر میکردی که دوره برم آدم نی
از این به بعد دیگه تورو یادم نی حیف
حیف اون احساس قلبم تورو میخواست
تو صد روزه که رفتی ولی یادت همینجاست
کاشکه صبر کنی پام من که خوبتو میخوام
بگو راستشو بدونم کسی اومده به جام
هی سرمو میزنم به دیوار
اونی که میخوامش منو نمیخواد حیف
دلم روزایِ خوبمونو میخواد
حیف یجوری میرم که نفهمی
فکر میکردی که دوره برم آدم نی
از این به بعد دیگه تورو یادم نی حیف