متن ترانه دریای شمال از حمید سلطانی متن ترانه دریای شمال از حمید سلطانی

متن ترانه دریای شمال از حمید سلطانی

دریای شمال دریای شمال
دل رو میبره تو خواب و خیال
دریای شمال دریای شمال
دل رو میبره تو خواب و خیال
دریای شمال قشنگ و خوبه
از بس قشنگه به از جنوبه
شب های قشنگ لب دریا
مثل مرواریدای رنگارنگه
شب های قشنگ لب دریا
مثل مرواریدای رنگارنگه
شب های تابستون حسینی
باید عاشق باشی بیای ببینی
از شمالی های مهمون نوازش
تو هیچ کجای این دنیا نبینی
از شمالی های مهمون نوازش
تو هیچ کجای این دنیا نبینی