متن ترانه کوچه عاشقی از حمیدرضا ترکاشوند (ترکاش) متن ترانه کوچه عاشقی از حمیدرضا ترکاشوند (ترکاش)

متن ترانه کوچه عاشقی از حمیدرضا ترکاشوند (ترکاش)

من به درد تو اسیرم تو که آزاد و رهایی
من برای توبمــــیرم تو به هر مرگ شفایی
من در این شهر غریبم تو برایم آشنایی
من مریض ومبتلایم تو به هر بلا دوایی
من گرفتاردوچَشمت تو که چشمان غزالی
من یه جون بیقرارم توبیا بیــا کنارم
من فقیرم و گدایم تو غنی و پادشاهی
من وشعر و این ترانه تو غزل های خدایی