متن ترانه لب تر کن از هانون متن ترانه لب تر کن از هانون

متن ترانه لب تر کن از هانون

به سمت من لشکر بکش با ارتش سرخ لبت
زمان توقف میکنه وقتی تو‌رو‌میبوسمت
من اسم‌زیبای تو‌رو‌ خالکوبی کردم رو تنم
چقدر زمین چرخیده تا منو تو برخوردیم بهم
منو تو برخوردیم بهم
لب تر کن بارون شم شهر بی قانون شم‌
هر چی خواستی اون شم‌
لب تر کن جونم‌شی وقتشه هم‌خونم شی
عشقو مهمونم شی
لب تر کن بارون شم شهر بی قانون شم‌
هر چی خواستی اون شم‌
لب تر کن جونم‌شی وقتشه هم‌خونم شی
عشقو مهمونم شی
به من تو‌ کشور دلت واسه یه عمر پناه بده
مست نگاه تو شدم بازم بهم نگاه بده
طعم نبودت تلخه تلخ نبود تو فرض محال
با تو‌ پر از آرامشم فرشته ی بدون بال
فرشته ی بدون بال
لب تر کن بارون شم شهر بی قانون شم‌
هر چی خواستی اون شم‌
لب تر کن جونم‌شی وقتشه هم‌خونم شی
عشقو مهمونم شی