متن ترانه فاصله از حسام مقدم متن ترانه فاصله از حسام مقدم

متن ترانه فاصله از حسام مقدم

تقدیر من تنهاییه، تقدیرمو باور نکن
یه لحظه حالم رو ازاین، چیزی که هست بدتر نکن
من از همین دوری تو، از فاصله ناراحتم
احساسمو جدی بگیر، می دونی من کم طاقتم
تو راه دل بستن به من، هیچ وقت واسه من کم نزار
من باتو رؤیایی ترم، با این دل بی اختیار
احساس من با عشق تو، می تونه رؤیایی بشه
دنیای من با خنده هات، دنیای زیبایی بشه
رو شونه هات خوابم کنی، احساس من عالی می شه
وقتی بیای باز پیش من، دل غرق خوشحالی می شه
اصلأ منو ترکم نکن، اصلأ منو تنها نزار
یه خواهشی دارم ازت، روی دل من پا نزار
تو راه دل بستن به من، هیچ وقت واسه من کم نزار
من باتو رؤیایی ترم، با این دل بی اختیار
احساس من با عشق تو، می تونه رؤیایی بشه
دنیای من با خنده هات، دنیای زیبایی بشه
رو شونه هات خوابم کنی، احساس من عالی می شه