متن ترانه کمان ابرو (ورژن جدید) از حجت اشرف زاده متن ترانه کمان ابرو (ورژن جدید) از حجت اشرف زاده

متن ترانه کمان ابرو (ورژن جدید) از حجت اشرف زاده

از چاله به چاه گونه ات
افتادم موهای فر
تو میدهد بر بادم
ای دلبر ابرو قجر
من یک عمر پای تو
تمام هستیم را دادم
موهای فردارت
دامن گلدارت
تو خاطرم مونده
خدانگهدارت
نفهمیدم چی شد
شدم گرفتارت
هر لحظه میمیرم
از فکر دیدارت
از اول قصه آخرش را
خواندم از بس که
خراب تو شدم آبادم
ای نصف جهان خلاصه
ی چشمانت زیبایی
تو نمیرود از یادم
موهای فردارت
دامن گلدارت
تو خاطرم مونده
خدانگهدارت
نفهمیدم چی شد
شدم گرفتارت
هر لحظه میمیرم
از فکر دیدارت
موهای فردارت
دامن گلدارت
تو خاطرم مونده
خدانگهدارت
نفهمیدم چی شد
شدم گرفتارت
هر لحظه میمیرم
از فکر دیدارت