متن ترانه یلدای من باش از هونان متن ترانه یلدای من باش از هونان

متن ترانه یلدای من باش از هونان

باز شبِ يلدا اومدُ... وقتِ غزل شد
دورِ هميم و كامِ ما.... طعمِ عسل شد
يه فالِ حافظ بگيريم... به فردا دلخوش باشيم
شايد تو برفِ امسال هر... مشكلي حل شد
تو بلندترين شبِ سال.. اگه تو خندون باشي
فردا ميبيني همه ي... غصه ها سر شد
بیا یلدای من باش...همه دنیای من باش
بریز شراب نابُ.. بنشین کنار من باش
بچین.انار تو كاسه... بيار.هندونه هارو
همه.ايرونيا شاد.... ببين.سنت مارو!
يه شبِ يلداي ديگه... با تو رسيده
يه ماهِ نوراني به شب... نقره كشيده
تا از سياهي دوربشيم... روشني مهمون باشه
تو خونه ى ما جشنه امشب تا سپيده