متن ترانه هجران از هومن هودفر متن ترانه هجران از هومن هودفر

متن ترانه هجران از هومن هودفر

دلم تنگه براى شهر شيراز
دلم تنگه براى ساز و آواز
دلم تنگه براى با تو بودن
دلم تنگه براى دل سپردن
دلم تنگه براى خيس بارون
دلم تنگه براى شط كارون
دلم تنگه براى مست چشمات
دلم تنگه براى قند لبهات
خدايا مرهمى بر اين جدايى
خدايا چاره اى بر بى نوايى
به دريا بنگرم دريا تو بينم
به صحرا بنگرم صحرا تو بينم