متن ترانه مثل عشق از حسین علیشاپور متن ترانه مثل عشق از حسین علیشاپور

متن ترانه مثل عشق از حسین علیشاپور

نفسی نزدم
که ترانه نشد
تو بگو چه کند
دل عاشق من
که شکست و بهانه نشد
شوقی در سینه ی او
با من بغضی که نگو
من هر روز و شب در فکر توام
که گریزم ازین غم
ای لحظه های تردید
لبریز دردید
با من چه کردید
مثل پاییزچه زردید
ای خاطرات شیرین
ای باغ رنگین
سردید و سنگین
مثل عشق اما قشنگین
با او شوری که نگو
در من شوقی که نپرس
از سینه ی من دل برد و پرید ..... آه
نفسی نزدم
که ترانه نشد
تو بگو چه کند
دل عاشق من
که شکست و بهانه نشد
که شکست و بهانه نشد
که شکست و