متن ترانه منوتو از حسین گلکار متن ترانه منوتو از حسین گلکار

متن ترانه منوتو از حسین گلکار

دستامو ول نکن از من جدا نشو
آسمونت میشم بی من تو ما نشو
منوتو مگه کی رو داریم به جز هم
خدا نگیره تورو از من خدا نگیره تورو از من
منوتو مگه کی رو داریم به جز هم
خدا نگیره تورو از من    خدا نگیره تورو از من
نباشی تو زندگیم میمیرم من جز تو با همه غریبم
از خدا خواستم اون روز نباشم
اگه تورو نبینم
نباشی تو زندگیم میمیرم   من جز تو با همه غریبم
از خدا خواستم اون روز نباشم
اگه تورو نبینم
منوتو مگه کی رو داریم به جز هم
خدا نگیره تورو از من    خدا نگیره تورو از من
منوتو مگه کی رو داریم به جز هم
خدا نگیره تورو از من    خدا نگیره تورو از من