متن ترانه تنها شدم از ایلیا صادقیان متن ترانه تنها شدم از ایلیا صادقیان

متن ترانه تنها شدم از ایلیا صادقیان

جان من پیر شدم ازبس که انتظار کشیدم
بعد تو خزان شدم دیگر بهاری من ندیدم
قلب من آتش گرفت از حسرتو داغ جدایی
جان من گفتی که می آیی بگو بی من کجایی
باران شدم نیامدی
ویران شدم نیامدی
حیران شدم نیامدی
تنها شدم نیامدی
رسوا شدم نیامدی
دردا چرا نیامدی ای جان
بعد از تو مردن
از زنده ماندن
برای من آسان تر است
این عاشق تو بدون حسَت
بدون تو ویران تر است
بگو کجایی
باران شدم نیامدی
ویران شدم نیامدی
حیران شدم نیامدی
تنها شدم نیامدی
رسوا شدم نیامدی
دردا چرا نیامدی ای جان