متن ترانه سر شب از ایمان رسا متن ترانه سر شب از ایمان رسا

متن ترانه سر شب از ایمان رسا

سر شب همه شهرو قدم زدم
دم پنجره یادت منم منم
همه حرف من این بود نرو نرو
نرو تا بی تو اینجا تلف نشم
توی گوشه قلبم نشستی که
بعد اینهمه سال هست دلم پیشت
شده بی هوا پر از اشک ..
شده چشمات ...
زورم نرسید قد دریا ازت دورم سر چی
اون بهونه ها گرفتنت ازم
تو قرار نبود که ادم بده شی
زورم نرسید قد دریا ازت دورم سر چی
اون بهونه ها گرفتنت ازم
تو قرار نبود که ادم بده شی
ازدلم هیچی نموند حتی نیاوردم به روت
من که هیچ وقتی نخاستم که بریزه آبروت
سد گذاشتم واسه تویی که نمیخاستی منو
کی دلت گرفته بودببینی من نیستم پهلوت
زورم نرسید قد دریا ازت دورم سر چی
اون بهونه ها گرفتنت ازم
تو قرار نبود که ادم بده شی