متن ترانه هتل از ایمان ثانی متن ترانه هتل از ایمان ثانی

متن ترانه هتل از ایمان ثانی

سلام
سلام به روی ماهتون
چه خوبه دوباره دیدمتون
چی میشه از این بهتر
یجا پارتی کنیم دوتامون
اوندفعه که نشد برقصیم
داستان شد سرمون
تو که زود گذاشتی رفتی
دیگه خراب شد شبمون
این شات اولیمون
سلامتی هر دوتامون
سلامتی رفیقی که
مهمونی کرد برامون
دوتایی مست کردیمو
اونشب رد کردیمو
بغل هم عشق کردیم
ولی زیادی مست کردیم
دوتایی مست کردیمو
اونشب رد کردیمو
بغل هم عشق کردیم
ولی زیادی مست کردیم