متن ترانه خاورمیانه از ججو متن ترانه خاورمیانه از ججو

متن ترانه خاورمیانه از ججو

گریه هات نفت میشه دود میشه
اروزهات داره نابود میشه
تا میای یه جرعه سیراب بشی
یدفعه اب گل آلود میشه
میری از یاد همه میری به باد
چشمه تشنه عشق و اعتماد
تو گل آلودی و ماهیات زیاد
تورو هیچکی واسه تو نمیخواد
ای غم کهنه غم زنگ زده
هر کی اومده تو رو رنگ زده
اسم صلح اورده نیرنگ زده
خاورمیانه جنگ زده
ای غم کهنه غم زنگ زده
هر کی اومده تو رو رنگ زده
اسم صلح اورده نیرنگ زده
خاورمیانه جنگ زده