متن ترانه یار من از کامران عندلیب زاده متن ترانه یار من از کامران عندلیب زاده

متن ترانه یار من از کامران عندلیب زاده

تو عزیز قلبمی، مهربون باش یکمی
به منی که عاشقت شدم، جواب رد  ندی
هی نکن دست به سرم، اومدم تورو ببرم
هر چقدر نازکنی، ناز تو رو من میخرم
یار من نگارمن، دارو نداره من
میشه خندهات بمونه تا ابدبرای من
صبر و قراره من، ماه شب تاره من
میدونی دوست دارم، بمون فقط برای من
راه که میری، پشت سرت دل یه شهر می ریزه
آخ که چقدر طرز نگات، برای من عزیزه
سوگلی من، نکنه یه وقت، دوربمونی از من
یه چیزیت بشه، نمی تونم خود  مو   ببخشم
یار من نگارمن، دارو نداره من
میشه  خندهات  بمونه  تا  ابد برای  من
صبر و قراره  من، ماه  شب  تاره  من
میدونی دوست دارم، بمون فقط برای من