متن ترانه ما دوتا از کارن کایا متن ترانه ما دوتا از کارن کایا

متن ترانه ما دوتا از کارن کایا

از همه عالم بهتری / دل از دل ما میبری
تو از دل ما بکنی /بخدا میمیرم نفس
با تو میسازم یه بهشت / هرکی با یارشه دلش
حتی یه جفته مرغ عشق / دق نمیکردن تو قفس
مگه میشه کشید خدارو تو بارون
مگه میشه بری ما وصله دلامون
مگه میشه یکی از ما دوتاقلبش
بتپه دیقه ای جدا بشه رامون
مگه بی عشق اصن میشه نفس کشید
مگه بی عشق میشه دوباره پر کشید
مگه میشه ما دوتا از هم خسته شیم
بی عشق زنده بمونیم برا چی
مگه میشه کشید خدارو تو بارون
مگه میشه بری ما وصله دلامون
مگه میشه یکی از ما دوتاقلبش
بتپه دیقه ای جدا بشه رامون