متن ترانه عشق از کوشا متن ترانه عشق از کوشا

متن ترانه عشق از کوشا

عشق، یعنی رفته ولی تو نکردی ولش
یعنی هرجا بره تو گیری بهش
یعنی قلبت دم به دقیقه میره بهشت
آی عشق، آی عشق
رفت، نگفت این قلبم بدون عشق میشه تلف
نگفت بعدش دلم با چی میشه طرف
آی عشق، آی عشق
*تو با قلبم چه ها کردی
منو با غم آشنا کردی
نگفتی بی تو میمیرم
منو تنها رها کردی
عشق یعنی عادتت بشه ، یعنی عبادتت بشه
یعنی دلت آروم بگیره حتی با یادش
با اینکه میدونی دیگه، نمیرسین بهم دیگه
ولی هنوزم دلت میخوادش
*تو با قلبم چه ها کردی
منو با غم آشنا کردی
نگفتی بی تو میمیرم
منو تنها رها کردی