متن ترانه بلدتم از کوروش خسروی متن ترانه بلدتم از کوروش خسروی

متن ترانه بلدتم از کوروش خسروی

اونا فقط تورو می‌شناسند ولی خوب من بلدتم
هرجا زمین خوردی کافیه برگردی
ببینی عین سایه پشت سرتم
کلی بقل بهم بدهکاری کلی
فقط تو تو دل من جا داری مثل یه شوخی
دوری از تو باید از شوخی دست بر داری
بیا بیا سر خود یکم تو بقل من خستگی در کن
میدونی غیرتی میشم پس جلو غریبه ها شالت سر کن
بیا بیا سر خود یکم تو بقل من خستگی در کن
میدونی غیرتی میشم پس جلو غریبه ها شالت سر کن
آنقدر می خوامت تورو دلم یواش یواش دارع ازت می ترسه
چشمای خوشگل تو با این دیوانه بازی های من هم دسته
نرو حیف گلم سر کیف دلم شدی عشق خود خودم
بیام دم پر تو واست بهتر خوب
آخه راس کار خود توام بیا بیا سر خود
بیا بیا سر خود یکم تو بقل من خستگی در کن
میدونی غیرتی میشم پس جلو غریبه ها شالت سر کن