متن ترانه ماه ترین ماه جهانم از کوروش یزدان پناه متن ترانه ماه ترین ماه جهانم از کوروش یزدان پناه

متن ترانه ماه ترین ماه جهانم از کوروش یزدان پناه

تو چشات چی داری
که دلم رفت برات
تو چه کردی با دل من
به سرم زد هوات
تو چه کردی فکر تو
هر لحظه هر جا با منه
فکر یه روز نبود تو
بزرگترین ترس منه
ماه ترین ماه جهانم
تو رامش جانم
من ارزوم اینه همیشه
باشی کنارم
ماه ترین ماه جهانم
تو رامش جانم
من ارزوم اینه همیشه
باشی کنارم