متن ترانه بی گناه از ماکان آریا پارسا متن ترانه بی گناه از ماکان آریا پارسا

متن ترانه بی گناه از ماکان آریا پارسا

نزار این غمت بامن بمونه
نره نزن آتش بجونم عذابم نده
دلم محتاج با تو بودنه
تو خونمه عشق تو تارو پودمه
تا هر وقت که دلت خواست بودمت
دورو برت عشق تو یه تیکه از این وجودمه
دلت بارون میخواست داره باون میاد
پاشو بیا من چشم براتم
ازم دوری نکن زمین خوردم
واسه بلند شدن بی تکیه گاهم
نزار این غمت بامن بمونه
نره نزن آتش بجونم عذابم نده
من هر شب که نبودی دلم تنگ میشد
نزاشتم تو بفهمی که حالم بده
نزار این غمت بامن بمونه
نره نزن آتش بجونم عذابم نده
من هر شب که نبودی دلم تنگ میشد
نذاشتم تو بفهمی که حالم بده
کردی سر به راهم بی گناهم
من که از تو معذرت خواستم واسه این اشتباهم
بی تو بی پناهم من نفهمیدم
چی شد ته اش کی جدا شد از تو راهم
زخم حرف مردم خورد به قلبم گریه کردم
اما از تو من یه لحظه هم دل نکندم
چشمام خیس بارون از تو داغون
من یه اقیانوس دردم بی تو سردم تلخه خندم
نزار این غمت بامن بمونه نره نزن آتش بجونم عذابم نده
من هر شب که نبودی دلم تنگ میشد
نزاشتم تو بفهمی که حالم بده
نزار این غمت بامن بمونه نره نزن آتش بجونم عذابم نده
من هر شب که نبودی دلم تنگ میشد
نذاشتم تو بفهمی که حالم بده