متن ترانه شوالیه از ماهان مومن متن ترانه شوالیه از ماهان مومن

متن ترانه شوالیه از ماهان مومن

شکلِ لبام مثِ اسمته
همهٔ رویام فتحِ طلسمته
«درسته» قشنگه ماه
ولی «غلط» می‌کنه بگه مثلته
واسه‌ت از هفت‌‌تا کوه و
هفت‌تا دشت و
هفت‌تا دریا رد می‌شم
صدتا صدتا سد بسازن ؛
از رو سدّا رد می‌شم
هی پارو می‌زنم
رو موج پیرهنِ بنفشت
تنها یک‌ جا زانو می‌زنم
واسه بستن کفشت
وقتی تهِ دلِ تو خالیه
ناجیت شم مث یه شوالیه
تا کی بگم می‌بینیم همو ، نقطه.
ولی سؤالیه
من هستم ؛ ولی مدل خودم
بده غماتو به دل‌ خودم
اگه هوا طوفانیه
بیا زیر شنلِ خودم
برقص تو باد و طوفان ، وسط سوز سردش
دو روز اینجاییم ، بذار غم باشه واسه روزِ بعدش