متن ترانه هنوز از ماهان نوری متن ترانه هنوز از ماهان نوری

متن ترانه هنوز از ماهان نوری

هنوز جای اسمت یه قلبه تو گوشی
تو کیفم یه عکسه که با خنده توشی
تو خیابون همه از دور شبیه تو میشن
هنوز تو خیالم می‌گم چی بپوشی
هنوز تو خیالم می‌گم چی بپوشی
هنوز رو چِشَم رو تنم رو لبامی
هنوزم پیام بمونی برامی
یه تار موی بلندی هنوز رو لباسام
هنوز اون که می‌گم نخواب تا بیامی
هنوز رو چِشَم رو تنم رو لبامی
هنوزم پیام بمونی برامی
یه تار موی بلندی هنوز رو لباسام
هنوز اون که می‌گم نخواب تا بیامی
واسه دست من موج موهات سرابه
نپرسیدی حالم چطوره خرابه
هنوز آرزومه بگن آرزومی
که چشمات بخندن یه خنده‌ت جوابه
که چشمات بخندن یه خنده‌ت جوابه
هنوز رو چِشَم رو تنم رو لبامی
هنوزم پیام بمونی برامی
یه تار موی بلندی هنوز رو لباسام
هنوز اون که می‌گم نخواب تا بیامی
هنوز رو چِشَم رو تنم رو لبامی
هنوزم پیام بمونی برامی
یه تار موی بلندی هنوز رو لباسام
هنوز اون که می‌گم نخواب تا بیامی