متن ترانه بیشتر از همیشه از مهیار متن ترانه بیشتر از همیشه از مهیار

متن ترانه بیشتر از همیشه از مهیار

دوباره کردم من دوره قدیمارو
تا کی بازی کنم تو بگو رولِ قویارو
تا کی نشون ندم که تنگه دلم واست
حسمو بزار توو این اهنگه بگم واست
بیشتر از همیشه توو یادتم معتادتم
نمیری از جلو چشم پس میزنم خاطرتو
میبینمت توو بیداریم توو خوابه من
میای و میری بعدش میشه خوابه بد
بیشتر از همیشه نیازت دارم
دوس دارم زیر بارون بازم پیاده بامن
راه بیای در گوشم بگی خیالت راحت
من که هستم حتی اگه یه ایرانه باهات بد
خودمو که گول نمیشه بزنم
نپریدی از سرم یه زرم
افتاده دوباره باز توو سرم
بیام ببینمت تورو
خودمو که گول نمیشه بزنم
نپریدی از سرم یه زرم
افتاده دوباره باز توو سرم
بیام ببینمت تورو
دوباره توو سرمه سمت تو بیام
خالین دستام و دستتو می خوام
با اینکه انداختی پایین سرم و همه جا
بعد من یاد گرفتن قلب تو کیا
کاش یکی بیدار کنه منو ازین کابوس
حالیم نمیشه قصه تهش همینجا بود
تو دردسری فقط
واست درد میکنه سرم
فراموش نمیشی با زور
خودمو که گول نمیشه بزنم
نپریدی از سرم یه زرم
افتاده دوباره باز توو سرم
بیام ببینمت تورو
خودمو که گول نمیشه بزنم
نپریدی از سرم یه زرم
افتاده دوباره باز توو سرم
بیام ببینمت تورو