متن ترانه گربه سیاه از مهیار یگانه متن ترانه گربه سیاه از مهیار یگانه

متن ترانه گربه سیاه از مهیار یگانه

بعد تو با خودم با همه کس قهر شدم
بعد تو تمام کشتی های من غرق شدن
دوست دارم برم از این شهر اما بهت گیرمو
تو خودم میرمو باز گوشه گیرمو
کنج این خونه نشستن واسه من کاری نکرد
هرجا می خوای بری برو ولی جایی نگرد
دنبال من ، خوب آره هر
کاری کردم نیومد پا به پای من
اون همه خاطرات مشترک حیف نیست!
اونطور که دلم میخواد دل تورو حیف نیست
هرکاری کردم برای موندنت زوری
خنده هات سوری، گربه سیاه بودی...
بعد تو گیتار رو دیوار خاک گرفته
ساعت دیواری وایستادن رو از پاهات یاد گرفته
با همه خاطرات هر شب گلاویز شدم
تویه عکسامون ببین امروز چقدر پیر شدم
دیگه من سیر شدم از خودمو از تو و
چشمایی که بهش، زنجیر شدم
اون همه خاطرات مشترک حیف نیست!
اونطور که دلم میخواد دل تورو حیف نیست
هرکاری کردم برای موندنت زوری
خنده هات سوری، گربه سیاه بودی...