متن ترانه تصمیم از مجید عاقبتی متن ترانه تصمیم از مجید عاقبتی

متن ترانه تصمیم از مجید عاقبتی

تصمیمتو عوض کن
هرجا که هستی برگرد
دوریت به حد کافی
چشمامو خیس و تر کرد
امکان نداره هیچکی
جای تو رو بگیره
من تک تک نفسهام
با تو میاد و میره
تو برمیگردی
یه حسی به من میگه
دوباره می رسیم
هر دو به هم دیگه
فقط پیش تو آرامشو دیدم
تو برمی گردی
چون خوابشو دیدم