متن ترانه رمانتیک از مجید داودی متن ترانه رمانتیک از مجید داودی

متن ترانه رمانتیک از مجید داودی

دقت کردی وقتی می‌خندی
حتی چشات‌و می‌بندی
یهو… ساکت ‌میشم
ماتت میشم
عوض میشه تن صدام
یه جور دیگه است طرز نگام
همه‌چی شیک میشه یهو
رمانتیک میشه یهو
دنیا چه شیکه پیش تو
با تو بد هم بشه باز بهتره
آس تو هر دستی رو می‌بره
آخه قلبم عشقت‌و از بره
حتی همه‌چی از یادم بره
با تو بد هم بشه باز بهتره
آس تو هر دستی رو می‌بره
آخه قلبم عشقت‌و از بره
حتی همه‌چی از یادم بره
حتی موقع واکردن پیج تو
یا هربار که میاد مسج تو
ذوق‌زده میشم
باز میشه میشم
با تو دل من یه حالیه
هرچی هم که بشه چه خیالیه؟
با تو بد هم بشه باز بهتره
آس تو هر دستی رو می‌بره
آخه قلبم عشقت‌و از بره
حتی همه‌چی از یادم بره
با تو بد هم بشه باز بهتره
آس تو هر دستی رو می‌بره
آخه قلبم عشقت‌و از بره
حتی همه‌چی از یادم بره