متن ترانه به تو میرسه از مجید اصلاحی متن ترانه به تو میرسه از مجید اصلاحی

متن ترانه به تو میرسه از مجید اصلاحی

تو مثلِ بارون ظهر میشوری غم منو ، مگه داریم مثلت
همیشه هواست هست به منو و روزایِ سخت، مگه داریم مثلت
هر بار حله هر چی بخوای که به تو میرسه
هر جا زن زد این دل میاد که به تو میرسه
لو لو لو دادم جلو همه من اسممو فقط به تو
تو تو تو تو همونی که میگیرم همیشه طرفشو
لو لو لو دادم جلو همه من اسممو فقط به تو
تو تو تو تو همونی که میگیرم همیشه طرفشو
اروم میشم وقتی کنار منی عشق من
صبح تا شب جای نرو باش فقط پیش خودم
هر بار حله هر چی بخوای که به تو میرسه
هر جا زن زد این دل میاد که به تو میرسه
لو لو لو دادم جلو همه من اسممو فقط به تو
تو تو تو تو همونی که میگیرم همیشه طرفشو
لو لو لو دادم جلو همه من اسممو فقط به تو
تو تو تو تو همونی که میگیرم همیشه طرفشو