متن ترانه جادو از مجید مجد متن ترانه جادو از مجید مجد

متن ترانه جادو از مجید مجد

خستگیهامو گرفتی از تنم تا به رویای خودت عادت کنم
من نیومدم که با حرفای پوشالی تو رو قانعت کنم
هنوزم من به آغوشت گرفتارم
تو رو از خودمم بیشتر دوست دارم
مهم نیست راجبم چی فکر کنن مردم
مهم اینه تو چی فکر کنی دربارم
بزار ثابت کنم بزار نازت کنم
میخوام کاری کنم که تو بشی مال خودم
منم مال توام ببین عاشق شدم
تویی مال خودم مال خودم مال خودم
چشات منو جادو کرده که هر چی درده
به خاطر تو میره از وجودم همه میدونن
اگه تو نبودی تو زندگیم من به خدا نبودم
من از اون وقت که نگات کردم
هر دقیقه آرزوت کردم
با تو آینده تو مشتامه
از تو میشه برگردم؟
زیر و رو شد زندگیم پیشت
بی تو میمیرم من هر چی شه
گم میشم انگاری تو دستات
کردی تو عمق تنم ریشه