متن ترانه سرخ جول از منوچهر مهزاد متن ترانه سرخ جول از منوچهر مهزاد

متن ترانه سرخ جول از منوچهر مهزاد

این اثر موسیقی محلی میباشد