متن ترانه رنگ خدا از مسیح و آرش ای پی متن ترانه رنگ خدا از مسیح و آرش ای پی

متن ترانه رنگ خدا از مسیح و آرش ای پی

توی خلوت دل من جایی یکی مثل تو کمه
تو رو نشونت نمی‌دم به این آسونی به همه
آخه فرق داری می‌دونی که رو من اثر داری
می‌تونی غصه‌هامو برداری با دل دریایی
کنار تو عشق هست زندگی تو بهشت هست
بوی تو بوی فرشته اس
چشای تو ماهه، جون می‌گیرم تو نگاهت
حسابت از دنیا جدائه
باشه قبوله قبل تو اصلا دلم عاشق نبوده
دور نشو که قلب این‌عاشق حسوده
می‌دونی به‌دست‌آوردنت برام ساده نبوده
کنار تو عشق هست، زندگی تو بهشت هست
بوی تو بوی فرشته اس
چشای تو ماهه، جون می‌گیرم تو نگاهت
حسابت از دنیا جدائه
کنار تو عشق هست، زندگی تو بهشت هست
بوی تو بوی فرشته اس
چشای تو ماهه، جون می‌گیرم تو نگاهت
حسابت از دنیا جدائه