متن ترانه باور نکن از مهدی آبادی متن ترانه باور نکن از مهدی آبادی

متن ترانه باور نکن از مهدی آبادی

هرچه را بعد از نبودت گفته ام باور نکن
خسته ام بی طاقتم آشفته ام باور نکن
قلب ناآرام من با درد دوری سر نکرد
میکشد آخر مرا دلتنگی اما برنگرد
دلتنگم نباید بگویم نباید بیایی
نباید بدانم تو بی من کجایی
می دانی نباید بگویم نباید بیایی
نباید بدانم تو بی من کجایی
بی تو می مانم نمی مانم چه فرقی میکند
گریه ی پیدا و پنهانم چه فرقی میکند
در پریشانی ات گم می شود آرامشم
من نمی گویم تو میدانی چه دردی می کشم
دلتنگم نباید بگویم نباید بیایی
نباید بدانم تو بی من کجایی
می دانی نباید بگویم نباید بیایی
نباید بدانم تو بی من کجایی