متن ترانه دیوانه از مهدی احمدی متن ترانه دیوانه از مهدی احمدی

متن ترانه دیوانه از مهدی احمدی

دیوانه چون دیوانه بیند خوشش آید
پروانه چون شمعش ببیند با شوق آید
دیوانگی کردن کنارت عشق بازیست
دیوانه بودن مثل تو خود رهاییست
اخم چشمات چه زیباست،گرگست و گیراست
حتی تو خندهاتم،درگیر چشماتم
مست و غزل خون ،من زیر بارون یاد خاطراتم
بیتابم نباشی بی خوابم
میبازم به دنیا میبازم
مینازم به یارم مینازم
دنیام و تو دستاش میسازم
اخم چشمات چه زیباست،گرگست و گیراست
حتی تو خندهاتم،درگیر چشماتم
مست و غزل خون من زیر بارون
یاد خاطراتم