متن ترانه رفتم از یاد از مهدی عطایی متن ترانه رفتم از یاد از مهدی عطایی

متن ترانه رفتم از یاد از مهدی عطایی

ای لیلی خاموش من
شعری بخوان در گوش من
حالا که جای خالیت
جا مانده در آغوش من
من در خودم زندانیم
محکوم سرگردانیم
چیزی بگو حالا که من
آماده ی ویرانیم
موجم ولی در پای تو
افتادم از تاب و تب
یا می رسد دستم به تو
یا می رسد جانم به لب
ای رفته از دنیای من
رویای نا پیدای من
ای بغض در گلو
با من سخن بگو
چون آرزوی بر باد
رفتم از یاد
رفتم از یاد
رفتم از یاد