متن ترانه کنارت از مهدی خوشنودی متن ترانه کنارت از مهدی خوشنودی

متن ترانه کنارت از مهدی خوشنودی

چه حس نابیه وقتی صدات می‌پیچه تو گوشم
چه حس خوبی دارم وقتی که شالت رو می‌پوشم
برام رویاییه وقتی کنارت چای می‌نوشم
تمومِ حسای خوب و کنارت تجربه کردم
نمی‌خوام که به روزای بد قبل تو برگردم
کنارت بس که زیبایی تماشایی ترین‌ مَردم
دلم قرصه به بودن با تو، می‌خندم به دردامو
کنارت بس که آرومی چه زیبا میشه دنیامو
نمیدونم که خوابم یا حقیقت داره رویامو
کنار تو بغل کردم تمومه آرزوهامو
هنوز حسم بهت حس قشنگه اولین باره
که عطر نفسات هرلحظه واسم تازه‌گی داره
کنارت حس خوشبختی من و تنها نمیذاره
تو که میدونی پیشت قلبم از چیزی نمی‌ترسه
بذار گم‌شم تو پیچ و تاب موهای تو هرلحظه
که بی تو زندگی کردن یه دیوونه‌گیه محضه
دلم قرصه به بودن با تو، میخندم به دردامو
کنارت بس که آرومی چه زیبا میشه دنیامو
نمیدونم که خوابم یا حقیقت داره رویامو
کنار تو بغل کردم تمومه آرزوهامو