متن ترانه کوه درد از مهدی مرکزی متن ترانه کوه درد از مهدی مرکزی

متن ترانه کوه درد از مهدی مرکزی

روزی کنار تو هر کی بشینه میگی من یه روز عاشقت بودم اما
یه ادم که معروف معروفه دیگه ولی تو میمونی با تنهایی تنهای تنها
صدایی که غم داره خب غم کشیده خدا دیده بغضم از اشکم چی دیده
اگه پا میذارم رو احساسم اخر به هر کی که دست دادم این دست بریده بریده
یه روزی منو میشناسن مردم شهر یه روزی صدام میره تو اسمون
منو خیلی ها خیلی جاها شکستن یه روز پای قلبم میفتن همونا
اگه توی عکسا همش خنده کردم کسی رنگ شب گریه هامو ندیده
اگه کوه دردم که هی تیشه خوردم همیشه یه ادم به دادم رسیده
شبی بود که اشکام اومد روی شعر نوشتم یه روزی دعاهام میگیره
چقدر گریه کردم بعد اون شب دلم سمت هیشکی نمیره
یه روزی منو میشناسن مردم شهر یه روزی صدام میره تو اسمون
منو خیلی ها خیلی جاها شکستن یه روز پای قلبم میفتن همونا
اگه توی عکسا همش خنده کردم کسی رنگ شب گریه هامو ندیده
اگه کوه دردم که هی تیشه خوردم همیشه یه ادم به دادم رسیده