متن ترانه با مرام از مهدی رضایی متن ترانه با مرام از مهدی رضایی

متن ترانه با مرام از مهدی رضایی

هستی،یا که نیستی
چرا هیچی نمیگی خب
میری یا میمونی ؟
دلم تنگته شب تا صبح
میری،یهو میگی
من از هرچی بگی خستم
بسه،منه خسته
گناهم چیه دل بستم
عشقی با مرام اینجوری نکن با چشام
نگیر نگاتو از نگام من بی تو میمیرم
عشقی با مرام بگو میمونی تو برام
کاش نباشی هیچ موقع به جام من بی تو میمیرم
این پا و اون پا نکن
اینجور باهم تا نکن
این دل دیونه رو با
غصه ها تنها نکن
درگیرتم لعنتیAmin Ariya
چیه چرا ساکتی
بگو بمیرم میمیرم
هرجوری تو راحتی
عشقی بامرام اینجوری نکن با چشام
نگیر نگاتو از نگام من بی تو میمیرم
عشقی بامرام بگو میمونی تو برام
کاش نباشی هیچ موقع به جام من بی تو میمیرم