متن ترانه هرجا نبودی از مهدی روزبهانی و  مهدی شیرمحمدی متن ترانه هرجا نبودی از مهدی روزبهانی و  مهدی شیرمحمدی

متن ترانه هرجا نبودی از مهدی روزبهانی و مهدی شیرمحمدی

تو که منو میشناسی از خدامه دوباره پیشت برگردم
تو فکردی جدا شدیم ولی من فقط قهر کردم
تو که منو میشناسی نبودم ادم بدی
بودم همونی که میخاستی
چویل مست بدجوری ای روزا کارداده دسم
چویل مست کاری کرد رو بدیات چشامه بستم
جلو چشامی هروزی بعد تو هرجایی رفتم
هرجا نبودی نگران تو شدم تو خودم رفتم
الان یه سالو یه ماهو دوروزه ندارمت
تو رفتی پی زندگیتو مانده برام غمت
هیشکی جز تو بش نمیخوره که یارم باشع
ما بهم میامدیم حیف که دیه ندارمت
عوضی جلوم اع او یارو نگو
اعتمادو قلبمه نابود نکو
اسمشه نیار روی لبت دیه
با پای خودت اع تو قلبم نرو
اگر یروزی دلت تنگ شد لطفا عکسامه نبوسی
چویل مستت بدجوری این روزا کارداده دستم
چویل مستت کاری کرد رو بدیات چشامو بستم
جلو چشامی هرروزی بعد تو هرجایی رفتم
هرجا نبودی نگران تو شدم تو خودم رفتم
تو ک بی معرفتی بلد نبودی
ارا او پارس سفید هول نبودی
با کیا گشتی که ایجوری شدی
کجا رفتی مگ عاشقم نبودی
ارا تو مردم ولی ارا کی مردیه تو
بی معرفت نبودی بگو به کی بردیه تو