متن ترانه دلتنگتم از مهدی سپهر متن ترانه دلتنگتم از مهدی سپهر

متن ترانه دلتنگتم از مهدی سپهر

بوی موهات طعم لبهات عطر خوشبوی نفسهات همدم من زیر بارون بود
نور مهتاب جلویه آب زیر پاهات روی سنگفرش خیابون بود
حالا دیگه نیستی دلم ماتم گرفته گله روی تاقچه برات غصه اش گرفته
دلتنگتم دلتنگتم فکری بکن خیلی دلم خونه دنیارو زندونم نکن دنیا که اینجوری نمیمونه
دنیارو زندونم نکن دنیا که اینجوری نمیمونه
دلتنگتم دلتنگتم فکری بکن خیلی دلم خونه دنیارو زندونم نکن دنیا که اینجوری نمیمونه
دنیارو زندونم نکن دنیا که اینجوری نمیمونه
گریه کردیم خنده کردیم لحظه هامون عاشقانه شانه هایم تکیه گاهت بود همهم
صورت خیس من و تو برق چشمای قشنگت مثلِ رویا بود
حالا دیگه نیستی دلم ماتم گرفته گله روی تاقچه برات غصِه اش گرفته
دلتنگتم دلتنگتم فکری بکن خیلی دلم خونه دنیارو زندونم نکن دنیا که اینجوری نمیمونه
دنیارو زندونم نکن دنیا که اینجوری نمیمونه
دلتنگتم دلتنگتم فکری بکن خیلی دلم خونه دنیارو زندونم نکن دنیا که اینجوری نمیمونه
دنیارو زندونم نکن دنیا که اینجوری نمیمونه , دلتنگتم