متن ترانه چه عجب از مهراد و مهرشاد متن ترانه چه عجب از مهراد و مهرشاد

متن ترانه چه عجب از مهراد و مهرشاد

چه عجب یادی از ما کردی
چی شده باز میخوای برگردی
تا الان چطوری سر کردی
جالبه تو خودت دل کندی چطوری باز میگی دلتنگی
تو اصلا با خودت چند چندی
سرت به سنگ خورده شدی یه افسرده
اما دیره واسه پشیمونی برو ولم کن د
نمیخوام باز شی با دلم قاطی قول دادی
که میمونی رفتی بس که بد ذاتی
تو ماه من بودی
ولی سرت به ستاره هات گرم بود تو مال من بودی
ولی حواست به همه جز من بود
من عاشقت بودم شوخی گرفتی این دل سادمو
کاش عاشقم بودی جدی میفهمیدی یکم حالمو
سرت به سنگ خورده شدی یه افسرده
اما دیره واسه پشیمونی برو ولم کن د
نمیخوام باز شی با دلم قاطی
قول دادی که میمونی رفتی بس که بد ذاتی