متن ترانه مثلا از مهرداد بهروان متن ترانه مثلا از مهرداد بهروان

متن ترانه مثلا از مهرداد بهروان

مثلا
تو جمع بهم خیره شی من  عشق کنم
واسه تو دستامو از دور شبیه قلبش کنم
مثلا
تو قهر کنی من خودم سمتت بیام
بت  بگم تو صفرتم صدتره از خیلیا
اگه بارون بیاد چترت میشم خیس نشی
نمیرسه به گرد پات اصن هیچکسی
تو مثل یه الماسی برام خاصی شبیت نیست کسی
من با تو جفتم
دستام تو دستای تو قفلن
جونم به جون چشات وصله
بی من تو جایی نرو لطفا
مثلا بهم نگی صاف بیای تو بغلم
بمونه عطر قشنگت تا شب رو بدنم
مثلا بامن بچینی فقط هر شبتو
تو بخوای یه شهرو به صف کنم من برتو
من با تو جفتم
دستام تو دستای تو قفلن
جونم به جون چشات وصله
بی من تو جایی نرو لطفا