متن ترانه ازم بر نمیاد از مهرتاک متن ترانه ازم بر نمیاد از مهرتاک

متن ترانه ازم بر نمیاد از مهرتاک

نگو نه،نگو نه،نگو نه
نگو نمیتونم،
بی تو و عشق تو من دیگه نمیمونم
تو همونی که باید بمونی،همونی
نمونم پای تو بمونم پای کی
مگه میشه آدم نباشه با یکی
که چشاشو ببینه نریزه دلش
نگه درداشو بهش
ازم بر نمیاد دوباره عاشق بشم
ازم برنمیاد آدم سابق بشم
ازم بر نمیاد تو رو از دستت بدم
ازم برنمیاد
تونستی روی من چشاتو ببندی
بعدِ من تومیخوای واسه کی بخندی
من هنوز عاشقم،تو راحت دل کندی
دل کندی!
از یه جایی به بعد راهمون جدا شد
تهِ اون روزامون،چرا این روزا شد
آخرِ عشقمون،چرا اینحرفا شد