متن ترانه غدیری ام از میثم شیخ الاسلامی متن ترانه غدیری ام از میثم شیخ الاسلامی

متن ترانه غدیری ام از میثم شیخ الاسلامی

نمیشه از نجف دل کند نمیشه از علی دوری
جز تو عشقی ندارم من مگه عشقم میشه زوری
چجوری دل نشه شیدا وقتی دل بر علی باشه
طلا می شه با عشقت دل اگرم کاه گلی باشه
آب و نونه منی و جونه منی و خونه منی و وجوده منی
تو جونه منی سامونه منی رازو رمزه جنونه منی
علی حیدر علی حیدر علی حیدر
وقته رزمش ازاون هیبت چشاشو بسته جبرائیل
بس که کشته فراوونه کلافه میشه عزرائیل
تویی دنیای و دین ما با تو آقا چی کم داریم
اصلا دنیا بشه ویرون تو که هستی چه غم داریم
تو که شاهه منی سپاهه منی آهه منی و ماهه منی
تو راهه منی و جاهه منی امیده این نگاهه منی
علی حیدر علی حیدر علی حیدر
سرنوشت و عقوبت ها آقا اینا همش حرفه
اعتقادم اینه دنیا رو انگشت تو میچرخه
هرکی بر تو نشه عاشق هرکی با تو نشد صادق
فقط این جمله خلایق هر چه را لایق
تو اربابه منی و تابه منی و نابه منی و خواب منی
مهتاب منی آقای من عشقه بی حدو حساب منی
علی حیدر علی حیدر علی حیدر