متن ترانه عاشقی از میثم تعاونی متن ترانه عاشقی از میثم تعاونی

متن ترانه عاشقی از میثم تعاونی

یکی یروز اومد بازی کرد با این دل من اسون بود برای اون بازی کردن با این دل من
نفسمو گرفتو رفتش قلب منو شکست و رفتش نففهمید من می خوامش
چخبر تو کجایی عشق من دردی گذاشتی تو این قلب من
دیگه من عاشق هیشکی نمیشم عاشقی چه سخته
چه خبر تو کجایی عشقه من دردی گذاشتی تو این قلب من
دیگه من عاشق هیشکی نمی شم عاشقی چه سخته
دیگه من عاشق نمی شم عاشقی درد دهره دردی که اروم نمیشه
عشقی که خیلی می خواستم منو نمیخواست عشقمو هیچ موقع نمیخواست
چه خبر تو کجایی عشقه من دردی گذاشتی تو این قلب من
دیگه من عاشق هیشکی نمی شم عاشقی چه سخته