متن ترانه توقع از میکاییل سرمدی متن ترانه توقع از میکاییل سرمدی

متن ترانه توقع از میکاییل سرمدی

بودن تو چه گلی بر سر من زد
عشق تو جایی به کار من نیومد
بودن تو چی به روز دلم آورد
عشق تو کجا به درد دل من خورد
عشقی که وجود خارجی نداشت
از نگاه هم میخوندیم مثلا
معنی عشق و نمیفهمیدیمو
عشق و وسط میکشوندیم مثلا
وقعت ازم  چیه
بدون حاشیه
بگو تموم حرفاتو
اگه ازم پری
اگه که دلخوری
ببخش تو اشتباهامو
به من نفس بده
تو عشقو پس بده
به من که بی تو میمیرم
تو حقمی بذار
فقط همین یه بار
من حقمو پس بگیرم