متن ترانه آخرین خواهش از میلاد الماسی متن ترانه آخرین خواهش از میلاد الماسی

متن ترانه آخرین خواهش از میلاد الماسی

اخرين خواهش
بدون تو ديگه خوابم نميگيره
بدون تو دلم هرلحظه ميميره
بدون تو كه حالا اخر راهه
بمون پيشم كه پاي هردومون گيره
بدون تو چه احساس بدي دارم
براي ديدنت هر لحظه بيتابم
بدون تو كي ارومم كنه وقتي
پُر از تشويشم و با ترس ميخوابم
من از درياي بي ساحل نميترسم
من از عشقاي بي حاصل نميترسم
تو اين موجا براي اخرين خواهش
بزار باور كنم نزديك تو هستم
تو از حالم خبر داري نگو نه
بگو تنهام نميزاري نگو نه
ي فكري واسه حالم كن كه دارم
ميسوزم از خود ازاري نگو نه نگو نه نگو نه
من از درياي بي ساحل نميترسم
من از عشقاي بي ساحل نميترسم
تو اين موجا براي اخرين خواهش
بزار باور كنم نزديك تو هستم