متن ترانه آشنای دیرین از میلاد درخشانی متن ترانه آشنای دیرین از میلاد درخشانی

متن ترانه آشنای دیرین از میلاد درخشانی

تو این جاده های پر پیچ و خم
پا به پای من قدم بزن
بزار که حس کنم دوباره من
همونی ام که باید میشدم
ساده مثله راحت حرف زدن
با کسی که میشناستم
ای آشنای دیرین من
کنار من تو باز قدم بزن
تویی پرسه های اروم
تویی شوق من به بارون
شده اغوش تو خونه ی من
تویی اشنای دیروز
تویی همصدای امروز
شدی ارزوی هر روزه ی من
تو مثله ابر
تن من مثله بارون با تو
همه چی واسه من شده اسون با تو
خود من همه من میشه اروم با تو
ای همه ارامشم
تویی پرسه های اروم
تویی شوق من به بارون
شده اغوش تو خونه ی من
تویی اشنای دیروز
تویی همصدای امروز
شدی ارزوی هر روزه ی من
تو مثله ابر
تن من مثله بارون با تو
همه چی واسه من شده اسون با تو
خود من همه من میشه اروم با تو
ای همه ارامشم