متن ترانه اردبیل از میلاد پرویزی و علیرضا رسولی متن ترانه اردبیل از میلاد پرویزی و علیرضا رسولی

متن ترانه اردبیل از میلاد پرویزی و علیرضا رسولی

الو الو علی
دنن هارداسان تادوروم من گلیم
اورعیم توتولوب ایستیم گدم
گده گده عله یولاری گزیم
دو دنن یاعلی
اوشاغلارا زنگ وور دنن دای گلین
هاوادا ایستی دویر باخچیدی سرین
گدی شومالا یا که اردبیل؟
سلام دادا هستم کف تهرون
حاضرشدیم میاییم دم میدون
بزن بریم دادا دهتون
حاجی سرعت لاستیکارو ترکوند
آخ چقد هوا خوبه
اینجا جاده های کجاست دهاتونه؟
حاجی بکپیم امشبو توی خونه
میریم میچرخیم فردا تاپول نمونه
یدیدی خروز دا بانادی
یوموردالاری وورمیشام یاغدادی
دوروز گدی چوله هاوا گارادی
گدی ساولانا گزی داغلاری
گدی گار توپی اوینیایی
بیردن آیی گله ولی گورخمیایی
هاواس ماواستا بیزدا دای یوخدیا
گدی سولارا بیاز تخدیایی
سیخ بیارم واسه جوج موج
پاشید از اینجا بکنیم کوچ موچ
بریم جایی که نباشه سوز موز
تاکه کیف همه بشه کوک موک
یالا
بده سریع کمرو قر
بنوشیم بخوره کلمون فر
موزیک میده چه حسی به این دل
بزن رقص پا زمین بخوره جر
گدی اردبیله
گدی اردبیله
گدی اردبیله
گدی نوقدیا مشگینه سرعینه
بریم اردبیل
بریم اردبیل
بریم اردبیل
بریم بزنیم پولارو زمین
صوبانیه بال یانیندادا بی کاسا قیماخ
بی لیواندا چای اونان سورا بساط قلیان
گده گده گار وورا شیشیعه کفمیزده شاد
یاکه مینی آت چاپا چاپا گدی تز قیدای
یا که دیسوز گدی سده
حالوز اولماسادا گالای کده
کندیمیزده وار بی یکه دره
گدی دولانای اورادا هردن
اصلا گدی قلعه بابکه
بیزی اوستجن گله پاترول چکه
دیوز گولوز گوی اولمیا حال پکر
کفلی دنسین بیز اکی
چرا داف میبیند میشید مودب
داداخیته نکن مارو موذب
حاجی وقت کمه نکنید معطل
پاشید بریم یه سر پل معلق
پارک جنگلی کنیم خلوت
اینقد برف دیدیم زدیم برفک
حالم هست بد
دادم من رد
انگار نمیخواد بیاد این برف بند
گدی اردبیله
گدی اردبیله
گدی اردبیله
گدی نوقدیا مشگینه سرعینه
بریم اردبیل
بریم اردبیل
بریم اردبیل
بریم بزنیم پولارو زمین