متن ترانه سرگردان از مفرح و نواب جلیل متن ترانه سرگردان از مفرح و نواب جلیل

متن ترانه سرگردان از مفرح و نواب جلیل

غرق در اعماق خویشم نیست مرا همراهی
چیست در این تنهایی و گمراهی
هر چه میگردم چرا نیست مرا نشانه ای
آتشی چون شعله سرگردان درون خانه ای
همچو پروانه بگردم من به دور شمع خویش
تا بگویم شرح معشوق و وصال عشق خویش
خانه ام همچون حباب و وصف حال آتش است
آتشم مانند ابری در تگرگ و  بارش است