متن ترانه بغض تهران از مهام خضرا متن ترانه بغض تهران از مهام خضرا

متن ترانه بغض تهران از مهام خضرا

من بیا به چشمت
خراب و مستم
جانا به چای تو نشستم
عاشقم دلم هوایی تو میشود
جان من سمت حوالی تو می رود
ای وای
منو ببغض تهران
منو یک خیابان
منو یاد چشمت
به زیر باران
منو ببغض تهران
منو یک خیابان
منو یاد چشمت
به زیر باران
برگرد دبرسد به تو آغوشم
بی تو یک شب خاموشم
به خودت برگرد
عاشقم دلم هوایی تو میشود
جان من سمت حوالی تو می رود
ای وای
منو ببغض تهران
منو یک خیابان
منو یاد چشمت
به زیر باران