متن ترانه در هوایت از محمد اصفهانی متن ترانه در هوایت از محمد اصفهانی

متن ترانه در هوایت از محمد اصفهانی

در هوایت بیقرارم روز و شب سر ز پایت برندارم روز و شب
روز و شب را همچو خواب مجنون کنم روز و شب را کی گذارم روز و شب
جان و دل از عاشقان میخواستم جان و دل را میسپارم روز و شب
تا نیابم آنچه در مغز من است یک زمانی روز و شب
جان روز و جان شب ای جان تو انتظارت انتظارم روز و شب
بس که کشته مهر جانم تشنه است زبر دیده اشکبارم روز و شب
توبه نگشایی به قندت روزه ام تا به قیامت روزگارم روز و شب
ای مهار عاشقان در دست تو در میان این قطار روز و شب
زان شبی که وعده کردی روز وصل روز وشب را میشمارم روز و شب
تا نیابم آنچه در مغز من است یک زمانی روز و شب
جان روز و جان شب ای جان تو انتظارت انتظارم روز و شب